Ontdek het pijnlijke verleden

boek1

Geschiedenis

De pijnlijke waarheid over het verleden

Verpeste lucht rond de galgen, doodskreten op de pijnbank, joelende menigtes rond het schandblok… Het lijken allemaal barbaarse toestanden uit de meest duistere Middeleeuwen. Gelukkig leven we nu in de moderne beschaving – denken we. De historische werkelijkheid is minder geruststellend.

De tentoonstelling van het Torture Museum laat de werkelijkheid zien zoals die was, tot nog geen twee eeuwen geleden. Door gruwelijke voorbeelden te stellen, demonstreerden de Overheden hun recht om te beschikken over het lichaam en leven van hun onderdanen. Als de groteske verscheidenheid aan strafwerktuigen nog steeds afschuw wekt, dan is dat niet meer dan het effect dat de ontwerpers beoogden…

Ook de beul vormde een afschrikwekkend waarschuwingssignaal in de Middeleeuwen. Wee de overtreders van de Wet! Hoewel beulen enkel hun ambtelijke plicht vervulden, waren zij met hun families de meest verachte paria’s van de samenleving. Deze afschuw werd door de Overheid opzettelijk gecultiveerd. Het werk van de beul vereiste echter het nodige vakmanschap. Op het schavot moest hij het publiek ervan overtuigen dat het vonnis weliswaar streng was, maar rechtvaardig. Een behendige, welgemikte ‘genadeslag’ werd met applaus beloond…

Contact

Torture Museum
Singel 449
1012 WP Amsterdam

+31 (0)20 320 66 42
Info@torturemuseum.org

Openingstijden

Het Torture Museum is dagelijks geopend vanaf 10.00 tot en met 23.00 uur.

Boek nu